Merke- og planleggingsdager

August 2022

19.

Planleggingsdag (barnehagen stengt)

September 2022

8.-9.

Planleggingsdag/storsamling (barnehagen stengt)

Desember 2022

27.-30.

Juleferie (barnehagen stengt)

Januar 2023

2.

Planleggingsdag (barnehagen stengt)

April 2023

5.

Onsdag før påske (barnehagen stengt)

Mai 2023

3.

Dugnad for foreldre

19.

Planleggingsdag (barnehagen stengt)

Juli 2023

10.-28.

Sommerstengt (uke 28, 29 og 30)